Du kan få skattereduktion för dina gåvor till MAF Sweden!

Från 1 juli 2019 gäller åter skattereduktion för gåvor.

MAF Sweden är sedan 16 december 2020 en godkänd organisation hos Skatteverket.

Det innebär att vi i slutet av januari i år 2021 kommer sända ut ett brev till dig som uppfyller kravet för skattereduktion. Alltså för de gåvor som kommit in till MAF under 2020. Notera att det är enbart en person i hushållet som beviljas skatteavdrag, även om ni varit flera som gett gåvor under året. Och med tanke på det, vill ni att vi skiftar person som under kommande år 2021 ska beviljas skatteavdrag, hör av er till mig, Annki Ahnlund på MAF:s kontor 070-533 48 85, så hjälper jag er!

Vill du inte använda dig av möjligheten till skattereduktion kan du bara bortse från vårt brev.

Detta gäller:

  • Varje gåva måste vara på minst 200 kronor

  • Sammanlagt måste du under kalenderåret skänka minst 2000 kronor.

  • För att kunna utnyttja avdragsrätten måste du som givare uppge ditt personnummer.

  • Det totala gåvobeloppet under perioden 1/1 – 31/12 (2020) måste uppgå till minst 2 000 kronor, och avdrag ges för gåvobelopp upp till 6 000 kronor. Totalbeloppet gäller för alla godkända gåvomottagare, du kan alltså få skattereduktion oavsett om du ger till en eller flera organisationer.

        Vilka som är godkända hittar du på skatteverket.se.

  • Avdraget är 25 procent, vilket innebär att du som minst får tillbaka 500 kronor (för ett totalt gåvobelopp på 2 000 kronor) och som mest 1 500 kronor (för ett totalt gåvobelopp på 6 000 kronor).

  • MAF Sweden skickar kontrolluppgiften nu i slutet av januari 2021. Uppgifterna kommer sedan att finnas förtryckta i din inkomstdeklaration för att det ska vara så enkelt som möjligt för dig vid deklarationen.

  • Ring oss gärna så hjälper vi dig med dina frågor!

  • Tel 070-533 48 85 Annki

  • Bankgiro: 900-8913