Annki Ahnlund tar emot ditt mejl och hjälper till med ärenden kopplade till vår givarservice.

Tel: 070-533 48 85

​E-post: office@maf.se

Bankgiro: 900-8913

Besöksadress:
MAF Sweden,
Älvtomtagatan 12
703 42 Örebro

Fakturaadress:
MAF Sweden,
Rådhusgatan 3
733 30 SALA

Kontakta MAF

Lars Anderås

Lars Anderås

Styrelseordförande

e-post:
anderaslars@gmail.com
Mobil: 076-003 00 20
Lars-Erik Wallhagen

Lars-Erik Wallhagen

Senior Advisor

e-post: le.wallhagen@maf.se
Mobil: 070-551 33 74
David Nordlander

David Nordlander

CEO

e-post:
david.nordlander@maf.se
Mobil: 0704-750 150
Annki Ahnlund

Annki Ahnlund

Givarservice

e-post:
office@maf.se
Mobil: 070-533 48 85
Anders Hällzon

Anders Hällzon

PR Manager

e-post: anders.hallzon@maf.se
Mobil: 0703-246 246