Hem > Välkommen

Vi på MAF vill gärna dela med oss och berätta om det arbete vi gör!

Våra månadsutskick är gratis. Ta del av vårt arbete, om du sedan vill ge en gåva, gör du det frivilligt.

Jag samtycker till att MAF Sweden spar mina uppgifter – namn, kontaktuppgifter och gåvohistorik,
så att jag även framöver kan få ta del av information från MAF.

Besöksadress:
MAF Sweden,
Älvtomtagatan 12
703 42 Örebro

Ja, jag önskar info om MAF:s arbete!