Hem > Vad vi gör

Små flygplan når fram i väglöst land

Med våra 135 flygplan finns vi representerade i 35 länder. Från MAF Swedens sida följer vi aktivt ett 10-tal länder där närvaron av svenskt stöd är påtaglig. DR Kongo, Sydsudan, Kenya, Uganda, Tanzania, Madagaskar, Bangladesh, Papua Nya Guinea är några av dem.

I samarbete med bland annat hjälp- och missionsorganisationer når vi tusentals män, kvinnor och barn med medicinsk vård, mat och rent vatten. Samtidigt ger vi dem hopp och kärlek uttryckt i praktisk handling. För att det skall bli möjligt är vi helt beroende av gåvor från människor som är beredda att avstå något för att rädda livet på andra och ge dem chansen till en bättre tillvaro.

Nedan ger vi en inblick i de katastrofer och länder som vi från MAF Sweden har en lite starkare koppling till. Dessutom medarbetare som vi från MAF Sweden stöder.