Det händer inte varje dag att en MAF-familj avtackas för sin insats och en annan familj hälsas välkommen. Men det var precis så som hände i Pingstkyrkan Kumla som under många år varit och är en församling som engagerar sig för missionsarbete utomlands. Familjen Logs avtackades efter fem år med MAF i Australien. Familjen Edsmyr övertar stödet som församlingens missionärer från och med nu.

Familjen Frida och Thobias Log och deras tre barn med svensk adress Norrköping berättade om fem händelserika år i Australien där Frida hållit ihop familjen samt även jobbat på MAF-kontoret. Thobias har haft ett övergripande ansvar för planens flygvärdighet. Det går att läsa mer om familjen i kommande nr av Flight Mission.

Familj nr 2 heter Edsmyr, Annelie och David med sina fyra barn har redan hunnit bekanta sig med landet Papua Nya Guinea. Annelie ansvarar för hela regionens media-kommunikation, alltså att leda arbetet med att berätta vad MAF gör i flera länder. David leder det praktiska arbetet med att se till att alla på MAF:s största bas har fungerande bostäder, bilar som fungerar med mera.