Piloten Jarkko Korhonen flög nyligen ett sjukskötersketeam från sjukhuset Haydom Lutheran Hospital till den avlägsna byn Buger i Tanzania. Många sjukdomar hotar barnen under deras uppväxt i Tanzania, såsom stelkramp, TB, Hepatit B, Polio med flera. Teamet från sjukhuset fick möjlighet att vaccinera 333 barn och kontrollera 17 blivande mödrar.. 

Under en annan del av resan, i byn Yaida, kom en kvinna till kliniken med sitt barn. Hon blev förtvivlad då hon trodde att hon missat möjligheten att vaccinera sitt barn. Teamet var redan på väg mot planet för att gå ombord och Jarkko förberedde planet för att lyfta, då kvinnan kom springandes. Hon ville verkligen inte missa denna möjlighet. Sjuksköterskegruppen gick med på att vaccinera och gjorde det där och då, precis under flygplanets vinge.

Det är ett privilegium för MAF att stödja primärvård på detta sätt i Tanzania, och vara en del av processen att ge hjälp, hopp och läkning till isolerade människor.