Efter operationen i slutet av februari har Veras hälsa förbättrats markant! Nu äter hon själv och att ge näring via dropp behövs inte längre. Ett stort framsteg! Sen den 1 februari har Veras vikt ökat och speciellt efter operationen. Hon väger nu ca 34 kg – en ökning med 10 kg. Eftersom hon nu inte är beroende av dropp kan hon röra sig fritt och gör turer på sin avdelning.

Veras situation ger oss en bild av hur människorna har det i hennes hemby. Hon hade nio syskon, tre äldre och sex yngre, och de har alla dött. Då Sylvi, Veras gynekolog, och jag funderat över vad som orsakat syskonens död, har vi kommit till slutsatsen att det förmodligen var malaria. Obehandlad malaria är dödlig. Behovet av den basala hälsovården framstår mycket tydligt, då vi tänker på den här familjens situation. Barn är de äldres garanti för pension och av den anledningen har Vera stor betydelse för sin mamma! Det finns inga andra barn, som tar hand om henne då hon blir gammal.

Den hjälp Vera får är också en hjälp till hennes mamma!
Vera och mamman hälsar till alla som bidrar till Veras vård.