Sjuksköterskor i luften

”Det vi gör minskar dödligheten hos både mödrar och barn”

Varje månad flyger MAF en tre dagars medicinsk rundflygning för att betjäna patienter i sex avlägsna kliniker i norra Tanzania. Sjuksköterskorna från Haydom Lutheran Hospital är uppdelade i mindre arbetslag. Flygningarna sker regelbundet för att alla ska veta när sköterskorna kommer, då deras närvaro i regionen är den enda formen av sjukvård som erbjuds.

Genom åren har utbudet av tjänster utvecklats och oftast handlar det om kontroller och vaccination för mödrar och spädbarn. I början av 2018 hade de alltför kraftiga regnen halverat möjligheten för MAF-piloterna att landa. På tre kliniker fick patienterna beskedet att de inte kunde få hjälp de närmaste veckorna. Regnet skapade också ett dike i en av landningsbanorna, vilket krävde en omedelbar insats för att flygplanet skulle kunna lyfta igen. Att saker kan komma ivägen hindrar inte det sammansvetsade hjälpteamet. Det gäller att hela tiden hitta lösningar.

Sköterskan Elisiana, ger en kort analys av insatsen.

– Det vi gör minskar dödligheten hos både mödrar och barn. Vi kan snabbt ställa en diagnos om någon av dem vi möter behöver följa med tillbaka till sjukhuset. Genom att vi regelbundet vaccinerar små barn byggs det upp ett skydd mot vanliga sjukdomar som i vårt land ofta leder till stora lidanden och till slut död.

Ett av de stora skälen till att MAF har denna flyglinje öppen är att tillgängligheten till lokal sjukvårdshjälp fortfarande är så gott som obefintlig.

– Till vissa av samhällena är vägunderhållet så begränsat att vaccin och annan färskvara lätt slås ut av värmen på skumpiga vägar. Vi pratar om dagar inte timmar som flyget erbjuder.

Elisianas ansikte lyser upp i ett leende.

– Vi tar det många gånger för givet, men vi blir hela tiden påminda om flygets suveräna roll för att bistå dem som bor här på dessa utsatta platser.

Sjukhuset har tjänat folket i närområdet sedan 1955. Då fanns det bara ett fåtal invånare. Idag med ett målmedvetet uppsökande sjukvårdsarbete bosätter sig fler nära flygfälten. Landningsbanorna blir påminnelser om att ändå leva nära fastän verkligheten många gånger pekar på motsatsen.

Det är inte Elisianas sak att bedöma hur länge MAF-flygplanen kommer att vara den naturliga kontakten med omvärlden.

– Som jag och mina kollegor uppfattar läget kommer vi jobba på detta sätt flera år framöver. Inget pekar mot att byborna kommer få se ett utbyggt vägnät den närmsta tiden.