Familjen Edsmyr
Papua Nya Guinea

– Vi har nog alltid haft en dröm om att få använda de erfarenheter och kunskaper vi har fått för att tjäna andra människor ute i världen, men att det skulle bli i Papua Nya Guinea hade vi aldrig kunnat gissa. När vi däremot kom i kontakt med programteamet där borta och fick höra om de två behov som fanns där, och som vi kunde fylla, var det rätt tydligt att det var Gud som satt ihop den ekvationen.

Annelie och David kom i kontakt med MAF Sverige under sensommaren 2019. Då fanns ingen självklar öppning till några positioner, men rekryteringsprocessen satte igång ändå. Programmet på PNG fick efter ett tag kännedom om familjen och det hela inleddes med ett informellt skype-samtal som sedan satte fart på hela processen.

Efter en omfattande rekryteringsprocess med intervjuer och tester är det nu klart att David kommer kliva i rollen som ”Building and maintenance deputy manager” och bland annat sköta underhåll och utveckling av MAF:s byggnader och fordon (ej flygplanen) runt om på ön. Men även utbilda personal inom detsamma för att verksamheten ska kunna utvecklas.

Annelie kommer att jobba som kommunikatör, med fokus på film och foto, och möta människor och MAF:s samarbetspartners för att dokumentera och dela med övriga världen om den betydelse som MAF har för landet och vilka behov som finns.

Både Annelie och David har stött på MAF vid olika tillfällen genom åren. David bland annat under en tid som missionärsbarn och senare missionär i Tanzania och Annelie genom åtskilliga resor för kommunikationsavdelningen på biståndsorganisationen PMU.

– Den här drömmen har funnits så länge. Till och med barnen har de senaste åren börjat känna längtan ut. Andra dörrar har öppnats och stängts, och trots att vi inte sett längtat till något särskilt land så har det alltid känts som att vi har en uppgift att fylla i en annan kulturell kontext.

MAF har funnits på Papua Nya Guinea (PNG) sedan 1951 och är på grund av sin bergiga natur och näst intill obefintliga infrastruktur fortfarande många människors enda hopp om hjälp och koppling till omvärlden. Med sin flotta på nio flygplan är det ett av MAF:s största program och familjen Edsmyr kommer vara att vara stationerad i Mount Hagen där MAF PNG har sin bas.

–Ser man bakåt på den tid vi otåligt längtat ut, och framåt på det som väntar nu i PNG, så känns det som att vi blivit förberedda hela livet för att klara av just den här utmaningen, som familj.

 

Familjen består av Annelie och David och barnen Timnah, 13 år, Noel 11 år, Livia och Leon 7 år.