Jordbävningen i början på 2018 lamslog stora områden

Det är nu över två år sedan den kraftiga jordbävningen drabbade landet Papua Nya Guinea. Klipporna kring de stora jordskreden är fortfarande synliga och ger en påminnelse om vad som hände den 26 februari 2018. 

MAF fanns tidigt på plats och har sedan dess betjänat de värst drabbade i de avlägsna områdena. Genom stödinsamlingar från flera länder har flygningarna kunnat fortsätta utan avbrott. Stödet har inneburit att flera hjälporganisationer kunnat nyttja MAF på ett för dem fördelaktigt sätt. Våra flygplan har flugit ut första hjälpen kit, byggmaterial, matvaror, frön och verktyg för återplantering, vattentankar, toaletter, kläder och mycket annat.

– Behoven är fortfarande stora, säger Sally Lloyd, som växte upp som missionärsbarn i området. 

Hon är en av dem som har överblick var hjälpinsatserna sattes in.

 – Det som hände 2018 var chockerande när hela bosättningar så helt och fullt fick sina hem utraderade, minns hon.

Många i södra höglandet och i den västra provinsen har nu äntligen börjat återhämta sig från kollapsen.

– Det som är uppmuntrande att se är den inneboende viljan att inte ge upp utan ta tag i situationen och bit för bit bygga upp hemmet och möjligheten till försörjning.

Det Sally ivrar för är att hjälpa byborna att bryta den långsiktiga, kroniska undernäring som många brottas med.

– Jag vill rikta ett tack för allt stöd som hittills kommit oss till del, men samtidigt berätta att vi gärna vill fortsätta att anlita MAF för att nå fram med de hjälpinsatser som finns att tillgå.

Varje gång ett plan landar finns barnen snabbt framme och visar med sina utsträckta händer att de vill göra vad de kan för att bära ut lasten från planet.