MaiNdombe

Läkaren Agneta Lillqvist Bennstam som tidigare var verksam i området, besöker nu, tillsammans med sin make Gunnar, arbetet i snitt vartannat år. Trots att hon för länge sen är pensionerad kan hon inte bara stänga av kontakten med vännerna i landet. I sin blogg berättar hon om arbetet med vaccinationer, som hon innerligt hoppas inte bara ska fortsätta utan också spridas.

– Min bild av situationen i Kongo är att folket lever på mycket små marginaler. Samhällets basservice i form av skola och sjukvård har blivit sämre och sämre. Våra insatser är idag mer betydelsefulla än någonsin. För oss finns det inte på kartan att vi på nytt skulle uppleva den situation som rådde fram till 2006 då hundratalet barn dog varje år av mässling. Ett utbrott av mässling får långt större konsekvenser i ett land som Kongo jämfört med Sverige eftersom människors motståndskraft här ofta är nedsatt på grund av undernäring med mera, berättar hon.

På initiativ av Agneta Lillqvist Bennstam och den lokale läkaren dr Baudouin Makuma, med stöd av Radiohjälpen och Equmeniakyrkan, startade vaccinationsprogrammet och även dithörande hjälpflyg från MAF. Arbetet har år efter år målmedvetet fortsatt och inneburit att hälsan i detta område förbättrats mycket. Målgruppen är spädbarn upp till 11 månader och gravida kvinnor inför förlossningen för att förhindra sjukdom, dödsfall och dödliga epidemier.

– Distributionen sker 3–4 gånger per år. Med MAF:s flygplan flygs det ut sammantaget ca 2400 kg vaccin och material. För vaccinets skull är det av högsta vikt att ”köldkedjan” inte bryts. Planer finns att köpa in en solcellsdriven frys för att ytterligare stärka vaccinets hållbarhet, summerar Agneta.

MAF använder en Cessna Caravan och ibland Pilatusplanet till dessa högprioriterade flygningar. Väl på marken sprids vaccinet vidare ut i byar och samhällen med båt, bil, motorcykel och vanliga cyklar.