Hjälp vid katastrofer

Som ett svar på de extrema och krävande situationer som ofta följer en naturkatastrof har MAF tillgång till ett eget katastrofteam som ligger i ständig beredskap. Teamets fokus är att vara först på plats, skapa en överblick över det inträffade och samråda med myndigheter och andra hjälporganisationer om vad som hänt och föreslå insatser. När rekognoseringsfasen är avklarad ställer personalen om och intar en betjänande roll. De flyger ut material och sjukvårdspersonal som direkt kan börja tjänstgöra bland de som drabbats av naturkatastrofen. I de fall flygplanen inte kan landa finns ofta upparbetade kontakter med helikopterfirmor i det aktuella landet.