DR Kongo

MAF Swedens engagemang för arbetet som sker i landet kan i stora drag delas upp i två stora projekt.

Dels vaccinationsprojektet som sker i landets västra del: MaiNdombe provinsen

Dels luftbron som innebär att läkarteam flygs ut från Panzisjukhuset till mindre isolerade platser där det i bästa fall även finns en mindre sjukstuga att samlas kring