Panzi – vård och eftervård

Panzisjukhuset ligger i Bukavu i Sydkivuprovinsen i östra DR Kongo. Här får våldsutsatta kvinnor, födande kvinnor och undernärda barn vård. Varje år tar sjukhuset emot tusentals patienter från hela regionen.

Sjukhuset grundades av Denis Mukwege, vinnare av Nobels Fredspris 2018, och byggdes i slutet av 90-talet tillsammans med PMU, Läkarmissionen och SIDA. MAF samarbetar i dag med Panzi genom att flyga läkare och patienter från och till byar och mindre sjukhus i regionen. 

Panzi ger inte bara kvinnor hjälp för fysiska skador, genom Panzi Foundation och ett eftervårdscenter får de även psykosocialt stöd, både enskilt och i grupp. Här finns också aktiviteter som drama, dans, konstterapi och arbetsterapi. 

Rådgivning kan också ske med familjemedlemmar för att förhindra att kvinnorna stängs ute från familjen. 

Cirka 60 procent av kvinnorna kan inte återvända till sina byar på grund av det djupa stigmat kring sexuellt våld. Via Panzi Foundation får de husrum och mat. För att kunna försörja sig själva i framtiden kan de få kurser i matematik och läsning, samt yrkesutbildning. Mikrobidrag och lån ges till kvinnorna så att de kan starta små företag.