MAF bekämpar coronapandemin i flera länder

Hela världen har drabbats av pandemin som påverkar människor i alla länder och samhällsklasser.
I Sverige har vi trots allt inte påverkats alltför mycket jämfört med utvecklingsländerna.

MAF som verkar i 38 länder möter många olika utmaningar i dessa länder. Begränsningar att flyga finns på de flesta platser men efterhand ser myndigheter och organisationer till att ge speciella tillstånd åt MAF-planen som i många fall kan fungera som livlinor:  

  • Det handlar om att evakuera biståndsarbetare till större nationella flygplatser.
  • I några länder får MAF-personal undervisa vad covid-19 är för något och hur man skyddar sig. 
  • Det kan gälla transporter av test och skyddsutrustning samt läkarteam som stöttar sjukvården.
  • I några länder är det enbart MAF som tillåts flyga ut förnödenheter till drabbade områden. 

Många länder i Afrika har inte drabbats fullt ut än, men man förbereder sig på det värsta i överfulla flyktingläger och slumområden. MAF är med och flyger livsviktigt material till olika sjukhus även om riskerna att själva drabbas av covid-19 är stora för piloter och övrig personal. Det finns erfarenhet av att jobba i områden med risk för sjukdomar inte minst från alla flygningar som ägde rum i eboladrabbade områden under 2019. 

Men det är en stor psykisk stress att jobba vidare och veta att om man blir drabbad har den lokala sjukvården små möjligheter att ställa upp med den behandling som är nödvändig. Då är det tufft att vara långt hemifrån och den avancerade vård som kan erbjudas i västvärlden.

Än en gång visar det sig att Missionsflyget har en mycket stor betydelse
vid katastrofer när övriga kommunikationsmedel inte fungerar. 

Hoppas du kan vara med och stödja oss i kampen mot covid-19!