Bli medlem!

Förutom att understödja MAF Sweden kan du även bli medlem i organisationen.
Medlemsavgift:
300kr/person
400kr/familj
500kr/förening

Bli medlem