Som aktieägare i börsbolag eller som delägare i fåmansbolag, kan du skänka din aktieutdelning till MAF Sweden!

Som aktieägare i börsbolag eller som delägare i fåmansbolag, kan du skänka din aktieutdelning till MAF Sweden!

Då vi inom MAF Sweden är en skattebefriad, ideell organisation med allmännyttiga ändamål, så går hela aktiegåvan, oavkortat till organisationen.

En tusenlapp som efter avdragen kapitalskatt ger aktieägaren 700-800 kr, förblir 1000 kr om den istället skänks till MAF Sweden. Detta innebär att din gåva har ökat upp till 43 procent…