Hem > Om MAF > GDPR

MAF Sweden Personuppgiftspolicy

MAF Sweden levererar flyghjälp för tusentals isolerade mindre samhällen med hjälp av över 135 flygplan. Till stor del finansieras arbetet av frivilliga gåvor.

När du ger en gåva till MAF Sweden ger du ditt stöd till detta arbete. MAF Sweden registrerar dig som en givare med kontaktuppgifter för att kunna sända information till dig om MAF Swedens arbete.

MAF Sweden registrerar även gåvan och vilket ändamål den avser. Dessutom registrerar vi ditt personnummer, det hjälper oss att hålla adressregistret uppdaterat, vilket är ett krav i dataskyddsförordningen. Saknar vi någon kontaktuppgift i samband med din gåva kompletterar vi registret framför allt med hjälp av tjänster på webben.

MAF Sweden sänder information till dig upp till 30 månader efter att du gett din senaste gåva. I samband med utskick kan vi sända dina uppgifter till det företag som skall adressera och posta utskicket. Detta företag har i sin tur förbundit sig att inte använda registret till annat än för MAF Swedens utskick och har i avtal lovat att radera adresserna efter utskicket. MAF Sweden vill göra allt för skydda din integritet och delar endast dina uppgifter vidare till tryckeriet (se ovan) samt i förekommande fall till företag som via telefon hör sig för om givande och sympati för MAF (s.k. telemarketing).

Du har självklart rätt att få ett utdrag ur registret, få dina uppgifter rättade eller raderade. Har du frågor eller vill ha information om uppgifter som MAF Sweden har registrerade om dig vänder du dig till oss på MAF Sweden.

MAF Sweden
Älvtomtagatan 12
703 42 Örebro

E-post: office@maf.se

Tel: 013-35 39 60

Org-nr: 822001-7506