Hem > Om MAF

MAF ÄR LIKA MED FLYGHJÄLP

MAF (Mission Aviation Fellowship) bildades 1945 och är idag världens ledande organisation inom flyghjälp. Vi har huvudkontor i England, Australien och USA och en flotta på drygt 135 plan som flyger i fler än 35 utvecklingsländer. Det övergripande syftet med verksamheten är att med hjälp av lätta flygplan nå människor på isolerade platser med medicin, sjukvård, mat, vatten och annan katastrofhjälp. Hela vår verksamhet finansieras med gåvor.

Hjälper de som hjälper
Vår flyghjälp gör det möjligt för andra missions- och hjälporganisationer att nå ut till människor som annars inte skulle kunna få hjälp.
Vi samarbetar med över 2 000 organisationer och ser till att deras läkare, vårdpersonal, missionärer och annan hjälppersonal kommer fram i väglöst land. Många av de ledande uppdrags- och hjälporganisationerna i Sverige använder sig av MAF:s flygtjänster.

Värdegrund
Vår kristna tro ligger till grund för vår vilja att hjälpa nödställda människor. Vi drivs av en övertygelse att alla människor är lika mycket värda och förtjänar samma hjälp oavsett ursprung, åsikter, religion, ålder eller kön. Vi blir dagligen påminda om den nytta och glädje vårt arbete förmedlar.

MAF Sweden
Vårt servicekontor ligger i Sala. Den svenska organisationen för flyghjälp består av en handfull personer som bland annat arbetar med att samla in pengar till vår verksamhet och att rekrytera piloter, flygplanstekniker och andra som behövs. Vi är en registrerad biståndsorganisation med ett 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.