Svåra översvämningar i östra Afrika

Ihållande regn i flera av Afrikas länder har skapat lokala översvämningar. Ännu mer bekymmersamt är det att de båda sjöarna Tanganyikasjön och Victoriasjön noterar rekordnivåer som inte inträffat sedan 1920-talet.  Delar av staden Uvira i östra DR Kongo, vid...

En flygares bekännelse

”Läser en bok av flygaren John-Olof Holmström från Vimmerby. Boken heter ”I med- och motvind”. John-Olof har bl.a. landat på floderna Ganges och Brahmaputra och korsat Atlanten 33 gånger. Han beskriver sitt flygarliv, som är kolossalt spännande att läsa om. Han...

Nytt flygplan till Bangladesh

För MAF:s flygprogram i Bangladesh var torsdagen den 9:e januari en stor glädjedag. Det nya och efterlängtade amfibieflygplanet landade på flygplatsen i Dhaka, efter en 1000 milaflygning med flera stopp från England. Det har varit en lång och bitvis svår process att...