Förra veckan hade MAF Lesotho möjligheten att assistera Lesotho Flying Doctor service (LFDS), vilka är en del av myndigheternas avdelning för hälsa, med två flygtransporter av AstraZenecas vaccin mot Covid-19. 

Första flygningen genomfördes måndagen den 22 mars tillsammans med en sjuksköterska där cirka 140 doser levererades till Lebakeng, Lesotho. Sköterskan blev först vaccinerad och kunde sedan vaccinera vårdpersonal. Cirka en handfull arbetar på klinik medan resten är lokala hälsovårdsmedarbetare, samhällsmedlemmar som ansvarar för att assistera befolkningen i byarna i sina primära vårdbehov. 

Tisdagen den 23 mars gjordes den andra flygningen med 3 sköterskor tillsammans med 60 doser till kliniken i Kuebunyane. Även här var det sjukvårdare på kliniken och lokala hälsovårdsmedarbetare som blev tilldelade vaccin.

Lesotho har hittills vaccindoser så det räcker till landets sjukvårdare och det arbetas på att tillgå mer vaccin till övrig befolkning de kommande månaderna. 

MAF är tacksamma för den initiativförmåga regeringen i Lesotho visat och det nära samarbetet med LFSD. De har ordnat så bra med all logistik där MAF fått bistå i några flygningar till de mer svåråtkomliga klinikerna.