Missionsflyget MAF har nu etablerat en luftbro i östra Kongo. Detta kan liknas vid en flygande vårdcentral som kan ge människor i isolerade byar hjälp. Fokus är i första hand kvinnor skadade av våldtäkt vilket används som vapen i mineralkonflikterna. 

När doktor Denis Mukwege fick Nobels fredspris 2018 riktades världens blickar mot det våld som kvinnor utsätts för i det konfliktdrabbade landet DR Kongo. Sedan dess har Mukwege fått allt fler hot uttalade mot sig, men han arbetar oförtrutet vidare. Han är chefsläkare för fem sjukhus som ägs av Cepac, landets förenade pingstförsamlingar. Basen är Panzisjukhuset i Bukavu. 

En önskan har länge funnits om att kunna hjälpa drabbade kvinnor även i de mer isolerade byarna i dessa bergiga djungelområden i östra DR Kongo. Behoven lyftes i samband med doktor Mukweges besök i Sverige hösten 2019 där många organisationer, bland annat MAF var delaktiga. 

– Vi tänkte att vi måste försöka komma igång med flygningar i området, vi har ju samarbetat med Mukwege sedan tidigare, säger David Nordlander, CEO i MAF Sweden. 

Det fanns många hinder att ta sig an såsom igenvuxna landningsbanor, tillståndsproblem och finansiering. Sakta men säkert har MAF under det senaste året börjat bygga upp verksamheten med flygningar till vissa platser och målet är att etablera mer regelbundna resor.  

Läkarteamen som kommer med Cessnaplanen utgår från Panzisjukhuset och har med sig utrustning för att kunna utföra enklare operationer. På en del platser finns ett litet sjukhus att samarbeta med, på andra sätter de upp tält.  

Teamen stannar en vecka och de svårast sjuka får följa med planet tillbaka till sjukhuset i Bukavu för operation och vård. 

– På det här sättet kan vården komma till människor som bor på platser som annars är svåra att nå. Vägar saknas eller är i så dåligt skick att det inte går att köra på dem, förklarar David Nordlander. 

– I förlängningen är tanken att pastorer och evangelister ska kunna följa med på dessa flygningar och erbjuda det riktiga fredsbudskapet med en egen kristen tro som förändrar även hela samhällen, fortsätter David.

Hela verksamheten kring denna luftbro bekostas med gåvor, såväl från privata givare som företag och donationer. 

En av de första flygningarna i den här särskilda luftbron gick till det mycket svårtillgängliga samhället Shabunda. Där fanns en fyraårig flicka, Mado Kwalya, som led av svår undernäring och utbredd infektion i högra benet. Hon lämnades kvar då bedömningen var att hon inte skulle klara av flygresan. Men dagen därpå kom hon på tal på sjukhuset, och piloten Nick Frey erbjöd sig att ändå hämta Mado och hennes gravida mamma. Detta var i slutet av 2019. 

Efter ett år och flera operationer på Panzisjuhuset flögs Madi, hennes mamma och lilla syskon tillbaka hem.  

Med på det flyget var också ett antal kvinnor hemmahörande i Lodja som ligger i närheten. Dessa har fått vård och är kroppsligen återställda efter det sexuella våld och underlivssjukdomar de drabbats av 

Lodja ligger en och en halv timmes flygtur från Bukavu, och doktor Mukwege har en önskan om att få till flygningar dit ett par gånger per vecka eftersom behoven där är så stora.