Höstens stora jubileumsnummer är p. g. a. produktionstekniska skäl försenad.
Förhoppningsvis kommer den i brevlådan nu på fredag den 30 sept.
Redaktionen beklagar verkligen det inträffade och hänvisar här till att börja med att läsa den digitalt.