Tidigt på tisdag morgon den 19 maj, åkte läkaren Baudouin Makuma till den nationella flygplatsen Ndolo i Kinshasa, i en bil fullpackad med ”corona material”. I MAF-hangaren på flygplatsen var verksamheten redan igång. Piloten gjorde sina regelbundna kontroller av flygplanet inför dagens flygning och andra MAF anställda förberedde dokument för ”Luftfartsverket” och plockade fram det corona material som redan hade transporterats till hangaren. Planet packades med material, som levererades till Mimia, för att användas på fyra olika platser i Mimia hälsozon. Alla hjälptes åt med att lasta in materialet! För att få rum för allt, fick kranarna till hinkarna för handtvätt, skruvas av och monterades sedan på plats vid ankomsten till Mimia.

Mimia hälsozon blev den första i Mai Ndombe provinsen att ta emot det material som hälsoministeriet beslutat skall finnas i varje hälsozon, för att bekämpa spridning av viruset corona. Det skall finnas möjlighet att tvätta händerna, att informera befolkningen om smittorisker, att erbjuda munskydd och att kontrollera kroppstemperatur, utan att vara i närhet av någon. Sedan den 10 mars har det diagnostiserats 2025 fall av covid-19 i hela landet, de flesta i huvudstaden, drygt 100 i hamnstaden Matadi och övriga fall i de östra delarna av landet. Ett tydligt åtgärdspaket är satt i funktion sedan några veckor tillbaka. Alla skolor och universitet är stängda i hela landet, samlingar med flera än 20 personer är förbjudna och därmed är också alla kyrkor stängda. Alla skall bära munskydd och man skall respektera avstånd till andra, detta främst i huvudstaden. Ingen får lämna huvudstaden utan tillstånd, hälsotest görs innan avresa och vid återkomst av de som får tillstånd. All transport är förbjuden från huvudstaden ut till landet, endast material får transporteras. Alla internationella flygningar från corona drabbade länder är förbjudna. Vissa flygningar görs, men då med specialarrangemang, exempelvis för att flyga hem utländska medborgare.

MAF hade alltså fått tillstånd att göra denna flygning till Mimia, eftersom det handlade om att leverera material för corona bekämpning. Läkaren Baudouin Makuma var tvungen att ansöka om tillstånd att åka med i planet. Både pilot och läkare blev noggrant hälsotestade innan de lämnade Kinshasa.

Väl framme i Mimia togs materialet emot med stor glädje och många ”TACK”! Baudouin Makuma fick också möjlighet att prata med hälsovårdspersonalen om arbetet och specifikt om bidraget från Sverige, genom Motema.

Något misstänkt fall av covid-19 finns inte i Mimia-hälsozon. Tisdagens transport var en förebyggande insats. Nu kan personalen informera befolkningen om coronasmittan. Den dag någon misstänks vara smittad, vet personalen vad de skall göra och hur de skall agera! Det är detta som är en förebyggande insats. Att förbereda i god tid, innan en oönskad skada inträffar.

Agneta Lillqvist Bennstam

 

 

Fakta:

Agneta och Gunnar Bennstam engagerar sig ideellt för att människor bosatta i ”Afrikas hjärta” ska synliggöras och få bättre levnadsvillkor. Agneta har arbetat 17 år i Kongo, varav 6 år i Mimia. Gunnar har besökt Mai Ndombe området tillsammans med Agneta vid fem tillfällen och har även varit i Mimia.

Gunnar är civilingenjör och har bott och arbetat i Sverige, USA, Australien och Canada, samt rest i tjänsten i hela världen. De senaste åren har Gunnar arbetat med bl.a. internkontroll av finansiell redovisning och rapportering.

Agneta har arbetat som företagsläkare och med försäkringsmedicinska utredningar i Sverige. Studier på Nordiska hälsovårdshögskolan ledde 2002 till en Master of Public Health examen, med uppsatsen ”Gender specific epidemiology of Tuberculosis in the Democratic Republic of Congo”.

De har kontinuerlig kontakt med vännerna och med Agnetas läkarkollegor i Kongo. De informerar om Kongos utveckling och om situationen i Mai Ndombe och Mimia – Afrikas hjärta via bloggen: www.motema.n.nu