Luftbro för fred

Missionsflyget MAF har nu etablerat en luftbro i östra Kongo. Detta kan liknas vid en flygande vårdcentral som kan ge människor i isolerade byar hjälp. Fokus är i första hand kvinnor skadade av våldtäkt vilket används som vapen i mineralkonflikterna.  När doktor Denis...

Kongoleser flyr i panik vulkanutbrottet

  Djuma Kamanzi MAF:Swedens utsände i östra DR Kongo berättar på plats om tragedin från vulkanutbrottet med lava och giftig gas. -Väldigt många av de bofasta flyr för sina liv över gränsen till Rwanda. Det är bara någon mil till gränsen och i Rwanda får de första...

Nu räddar vi medborgare på flykt i Moçambique

Den 24 mars attackerades kuststaden Palma, Moçambique, av en våldsam militant grupp. Tusentals människor flydde för sina liv, några med båt och andra till fots. Vissa promenerade i flera dagar och letade efter skydd i den omgivande djungeln, med liten tillgång till...

29 april – nytt datum för årsmötet!

På grund av olika omständigheter flyttar vi datumet för MAF Swedens årsmöte till torsdagen den 29 april kl 18.00. Vi hoppas och tror att kl 18.00 innebär att fler som jobbar dagtid ska kunna ansluta. Vi hoppas även att du som redan anmält dig kan denna nya tid. Bara...