På grund av ett data-tekniskt missöde fick inte alla understödjare denna månads nyhetsbrev.
En del fick det men med fel namn överst. 

Nu har vi rättat till felet och kommer
sända ut Flight Mission News till alla igen.

Vi beklagar verkligen det inträffade
och önskar er en intressant läsning!

MAF-kontoret