Under förra året fick MAF-medarbetaren Josefin Brandström, som då var i Uganda, besök av sin vän Anna Lundkvist från Sverige. Anna som är en duktig fotograf fick många intryck och skrev dessutom en artikel som den 12 januari publicerades i tidningen DAGEN.